Motorna ulja broj 1 u Japanu

SUSTINA

ENEOS SUSTINA je novo ultra moderno potpuno sintetičko motorno ulje razvijeno na sopstvenoj W bazi, po novoj ZP tehnologiji proizvođača JX NIPPON OIL & ENERGY, a u cilju dobijanja ekstremno visokog viskoziteta u širokom temperaturnom opsegu. Indeks viskoznosti “SUSTINE” je i do 15% veći u poređenju sa konvencionalnim sintetičkim uljima. Novi aditivi ZP tehnologije smanjuju količinu sumpornih ostataka i do 70%, a dupliraju efekat čišćenja unutrašnjosti motora. Izuzetne performanse ovog proizvoda dokazane su i ispunjavanjem najnovijeg API SN standarda.