Motorna ulja broj 1 u Japanu


 

Premijum Sintetičko Motorno Ulje

0w20 je motorno ulje dizajnirano na način da omogući maksimalnu uštedu goriva. Obezbeđuje kompletnu zaštitu motora od ekstremnih hladnih startova kao i maksimalne performanse pri eksploataciji. 

Motorno ulje 0W20 je visoko cenjeno od strane proizvođača automobile širom sveta. Dokaz za to je i činjenica da rapidno raste učešće ovog ulja u fabričkom punjenju kod novih vozila.  

ESENCIJALAN ZA HIBRIDNE SISTEME

Kao što je inovativni Hybrid Synergy Drive koji pokreće Toyota Prius, ili Honda Civic Hybrid and Insight. Sa niskim viskozitetom, novi ENEOS 0W20 je esencijalno bitan za motore koji neprestano trpe on/off momente. Bilo koje ulje drugog viskoziteta neće moći da obezbedi potrebnu radnu temperaturu niti da vrši podmazivanje u navedenim motorima.

ENEOS 0W20 je motorno ulje budućnosti, idealno za uštedu energije kao i za zaštitu životne sredine.

FAQ

1. Šta je to mazivo ?

Mazivo je bilo kakva materija koja se umeće između površina u sprezi a u cilju smanjenja trenja, lakog kretanja i sprečavanja habanja.

2. Kakva maziva mogu biti ?

Maziva mogu biti: tečna (MAZIVA ULJA), plastična (MASTI), tvrda (SUMPOR, GRAFIT, MoS2 ...), gasovita (INERTNI GASOVI, VAZDUH ...).

3. Šta znači oznaka SAE ?

SAE je međunarodna organizacija koja definiše temperature pri kojima se meri viskoznost (tečljivost) ulja kao i granične vrednosti viskoznosti, i pri tome ulja svrstava u razrede (od 0W do 25W odnosno od 20 do 60).

4. Za koja maziva ulja kažemo da su multigradna ?

Multigradna maziva ulja su ona ulja koja ispunjavaju zahteve više od jednog SAE viskoznog razreda i zato su pogodna za upotrebu u širem rasponu temperatura. Multigradna ulja su označena pomoću dva broja od kojih prvi označava niskotemperaturnu SAE klasifikaciju (W), a drugi visokotemperaturnu SAE klasifikaciju (prim. SAE15W-40).

5. Šta je to viskozitet ?

Viskozitet (viskoznost, tečljivost) je mera za otpor koju maziva ulja pružaju tečenju, tj on označava unutrašnje trenje u fluidu. Viskozitet se značajno menja sa promenom temperature, pa se pri merenju viskoziteta mazivog ulja uvek navodi temperatura pri kojoj je vršeno merenje.

6. Šta označava indeks viskoznosti ?

Indeks viskoznosti označava koliko se menja viskoznost ulja pri promeni temperature. Ako je indeks viskoznosti veći znači da se viskoznost ulja manje menja pri promeni temperature, odnosno ulje bolje podnosi promene.

7. Šta znači oznaka API ?

API je skraćenica od American Petroleum Institute, odnosno Američki institut za naftu. API klasifikacija ukazuje na ozbiljnost uslova u kojima radi motor, a označava se oznakama S za benzinske motore odnosno oznakama C za dizel motore. Ulja koja se koriste u benzinskim i dizel motorima označavaju se dvostrukim oznakama npr. API SJ/CF.

8. Šta znači oznaka ACEA ?

ACEA je skraćenica od Association des Constructeurs Europeens d Automobile, odnosno Evropsko udruženje konstruktora motora i motornih vozila, koje je zamenilo pređašnji CCMC. Oformljeno je da bi se postavili strožiji zahtevi pred motorna ulja koja se koriste u motorima evropskih vozila. 

9. Šta su to aditivi ?

Aditivi su bilo koje materije koje se dodaju u proizvod, u maloj koncetraciji, a proizvodu obezbeđuju neka nova svojstva ili poboljšavaju postojeća.

10. Šta su to EP aditivi ?

EP (skr. Extreme Pressure) aditivi su hemijske materije koje povećavaju otpornost maziva na povećana naprezanja u toku rada, smanjuju trenje i habanje kod teško opterećenih zupčanika a pogotovo kod hipoidnih kod kojih se prilikom rada na mestu kontakta razvijaju visoki pritisci.

11. Šta znači oznaka NLGI ?

NLGI je skraćenica od National Lubricating Grease Institute. Masti za podmazivanje se razvrstavaju prema svojoj tvrdoći. NLGI standard razvrstava masti od NLGI 000 (vrlomekana) do NLGI 6 (takoreći kruta materija).

Valentino Rossi upoznaje "E...
10 dec 2018Valentino Rossi upoznaje

Pogledajte ovaj novi, veoma simpatični, spot sa Valentio Rossijem o tome kako je otkrio Eneos : [ ... ]

Eneos je zvanični partner E...
10 okt 2018Eneos je zvanični partner EuroLeague

Danas je zvanično objavljena vest da JXTG Nippon Oil & Energy proizvođač Eneos motornog ulja  [ ... ]

Auto trke Avala
02 okt 2018Auto trke Avala

Eneos trkačka kola na okupu

Novi spot sa Mini gsi
27 sep 2018Novi spot sa Mini gsi

Novi spot Eneosa u kom učestvuju Marko Nikolić, Zoran Glavaški i naravno Mini gsi